Vacatures

Werken bij Larditron is werken bij een flexibele, resultaatgerichte organisatie met korte communicatielijnen en een informele sfeer. Binnen de adviesgroepen wordt er gewerkt aan een grote diversiteit aan projecten en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, zowel in de breedte als in de diepte.

 

Ingenieurs met een ruime ervaring op het gebied van projectmanagement en/of engineering, die aan de slag willen bij een professionele, slagvaardige organisatie, nodigen wij uit om contact met ons op te nemen, echter, ook ingenieurs die aan het begin van hun loopbaan staan, nodigen wij uit om te reageren middels het sturen van een open sollicitatie.

Op dit moment zijn wij op zoek naar de volgende nieuwe collegae:

Projecten aan waterzuiveringsinstallaties

Larditron is als technisch specialist betrokken bij het projectontwerp, de realisatie en het toezicht van diverse elektrotechnische renovatie- en verbeteringsprojecten aan waterzuiveringsinstallaties. Na zuivering van het afvalwater met de meest innovatieve en duurzame technieken wordt jaarlijks een grote hoeveelheid schoon water teruggegeven aan beken en rivieren, en wordt het zuiveringsslib gedroogd en hergebruikt als brandstof. 

Uitbreiding luchthaven

Voor een grote luchthaven in het Westen van het land is Larditron ingeschakeld voor het projectmanagement voor de realisatie van aanpassingen in het elektriciteitsnet. Het betreft het realiseren van nieuwe kabelverbindingen, onderstations, verdeelstations en distributiestations en het vervangen van kabels, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, laagspanningsinstallaties, noodstroomaggregaten, trafo’s en schakelinstallaties. Alle projecten vinden plaats terwijl de luchthaven 

Energietransitie

Door de energietransitie die volop gaande is, de elektrificatie en de toename van duurzame energiebronnen, wordt het elektrische transportnet op veel punten aangepast, voor het verkrijgen van meer capaciteit en stabiliteit. Het gaat hier om het tot stand brengen van nieuwe kabeltracés (220/150kV), het verzwaren van bestaande, en het aanpassen van de hoogspanningsstations. Larditron is 

Verbetering selectiviteit middenspanningsinstallaties

Larditron is door een glasfabrikant gevraagd om de complete selectiviteit van de 10 kV klantaansluiting (dubbelrail schakelinstallatie gevoed door twee 150/10 kV-transformatoren) in overeenstemming te brengen met de geldende NEN-normen. Veel installaties zijn ruim 25 jaar oud, waardoor de beveiligingen niet meer voldoen aan de eisen van vandaag. Het is moeilijk om storingen snel te 

Programmatie productielijnen steenfabriek

De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor een steenfabriek in het Zuiden des lands. Opzet geheel nieuwe besturing van de complete productie hal. Functioneel ontwerp, programmatie en inbedrijfstelling. De installaties bestaan uit diverse Siemens 1500-systemen met RIO, SCADA en een Fanuc stapelrobot. De mechanische installatie uit de jaren ’50 voorzien van een hedendaagse besturing/bediening. Het maken van 

Uitbreiding 380-kV station Borssele

380-kV Station Borssele BSL380 houdt rekening met een aantal nieuwe aansluitingen in de nabije toekomst, vanwege grootschalige conventionele productie (o.a. Net op Zee). Door de toename van opgewekt vermogen zal het bestaande dubbelrailhoofdsysteem gesectioneerd en voorzien worden van een langskoppelveld. Een consortium van SPIE-SAG, Croon WolterenDros en Mobiles zijn verantwoordelijk voor de primaire/secundaire/tertiaire en civiele 

Programmatie koelinstallatie Heineken Da Nang

Voor het verhogen van de capaciteit van een bierbrouwerij in Vietnam heeft Larditron de programmatie gedaan van de koelinstallaties. De Freesing en Chilling systemen zijn uitgebreid en voorzien van nieuwe regelsystemen, inclusief een swingcompressor die kan bijspringen als meer koelvermogen gevraagd wordt. Voor de bediening/visualisatie is gekozen voor 2 maal TP1900 en een CP341 kaart 

Project voor toeleverancier Audi

Larditron heeft het besturingstechnische ontwerp gemaakt voor de productie van een bodemdeel voor de Audi Q6 E-tron, een volledig elektrische SUV die vanaf 2018 geproduceerd gaat worden in België. Het betreft het coaten, laseren en lassen van delen, gebruik makend van 7 handling robots, geprogrammeerd met Siemens TIA 1500F PLC’s en Profinet. De auto heeft 

Modern Industrial Project Management

Rolf Hoogland, sinds enige tijd werkzaam voor Larditron bij Trespa International te Weert als projectmanager, heeft een boek geschreven, Modern Industrial Project Management. Het boek gaat over het managen van industriële projecten: organisaties, nieuwe technologieën, financiën, productiemethodieken, veiligheid, resources en efficiency, en geeft een begrijpelijk, multidisciplinair overzicht van hedendaags projectmanagement. Het is zinvol voor zowel 

Renovatie secundaire installaties van 220/380/150kV-stations

Larditron is voor Enexis en TenneT druk doende met de engineering en voorbereiding van de vervanging van de besturings- en beveilingsinstallaties van 380/330/150 kV-stations door heel Nederland, met als doel om de besturing en beveiliging van de transportnetten ook in de toekomst op het juiste niveau te houden. Tijdens een inventarisatie is gebleken dat het 

U kunt uw (open) sollicitatie richten aan Larditron Projects BV, de heer P.M.H. Lardinois, Europalaan 24, 6199 AB Maastricht-Airport, of via info@larditron.nl